News

ตร.ทางหลวงลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในภาคอีสาน

ผบก.ทล. มอบนโยบายตำรวจทางหลวง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมสั่งให้บูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในหลายพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผบก.ทล. มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าทีให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนในหน่วย บก.ทล. 103 นาย

โดย พล.ต.ต.สมชาย เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประชาชนที่เป็นตั้ง ขณะเดียวกันงานป้องกันปราบปรามเหตุอาชญากรรมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการบริการประชาชน ซึ่งในหลายพื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบ โดยสั่งการให้บูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ที่ผ่านมาได้นำรถกระบะยกสูงของตำรวจทางหลวงลงไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการอพยพ นำสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยแล้ว

ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ได้รับรายงานว่า เส้นทางหลวงหลัก สามารถใช้งานได้ทุกเส้นทางแล้ว ยกเว้นเส้นทางในตำบล หมู่บ้าน ทางหลวงชนบท บางจุดยังมีคอสะพานขาด ซึ่งกรมทางหลวงได้ทำสะพานเบลีย์ใช้ชั่วคราว และอยู่ระหว่างซ่อมแซม โดยเส้นทางที่ต้องมีการเฝ้าระวัง คือ พื้นที่อำเภอวานรนิวาส และอำเภออากาศอำนวย ที่ยังปริมาณน้ำท่วม รวมทั้งเส้นทางจากจังหวัดสกลนคร มุ่งหน้าอำเภอนาแก และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ยังมีระดับน้ำสูง และบางแห่งมีสะพานขาด อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่มวลน้ำจะผ่านก่อนลงแม่น้ำโขง โดยสามารถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอำเภอเต่างอยได้ ส่วนเส้นทางหลักที่มุ่งหน้าเข้าสนามบินสกลนคร สามารถใช้ได้แล้ว รวมทั้งสนามบินสกลนครเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ หากประชาชนจะเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัย สามารถสอบถามได้จากสายด่วนตำรวจทางหลวง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews