Travel News

ถนนอุทยาน

ถนนที่ได้รับการยกย่องว่าสวยและแพงที่สุดในประเทศไทย ชวนให้ทุกคนไปชมความงามของท้องถนนมีชื่อว่า ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 และพุทธมณฑลสาย 4 โดยขนานไปกับถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ตรงไปสู่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระยะทาง 4 กิโลเมตร

สองข้างทางเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้ใหญ่ พร้อมทั้งติดตั้งเสาไฟเป็นรูปหงส์ 979 ต้น ยามค่ำคืนจึงมีความงดงามท่ามกลางแสงไฟ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลาะเลียบตามลำธารลอดถ้ำไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้เลยทีเดียว โดยคุณจะพบกับที่โล่งกลางโอบกอดของภูเขา และแมกไม้เขียวขจีมีความงดงามมากเช่นกัน ก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลล่วงหน้าถึงสภาพอากาศ เนื่องจากการเดินชมถ้ำกระแชงนั้น ฤดูแล้งจะเหมาะสมที่สุด โดยสภาพภูมิอากาศบริเวณนี้แบ่งได้เป็น 2 ช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน จะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ปริมาณน้ำค่อนข้างมาก อาจไม่สะดวกเท่าไหร่นัก ส่วนในฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม น้ำค่อนข้างน้อย