News

ย้ำรีบแจ้งใช้แรงงานต่างด้าวก่อนสิ้นสุด 7 ส.ค.นี้

โคราชคึกคักนายจ้างแห่นำเอกสารมายื่นแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามที่รัฐเปิดโอกาสให้แรงงานที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบ หากพ้น 7 ส.ค. จะใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขณะที่หนองคาย-สมุทรสาครวันแรกยังบางตา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จ.นครราชสีมา ซึ่งเปิดให้นายจ้างยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวเป็นวันแรกบรรยากาศคึกคักมาเกือบทั้งวัน มีผู้ประกอบการและนายจ้างนำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการแจ้งขอจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 2.5 หมื่นราย ขณะที่ยังมีการจ้างแรงงานที่ยังไม่ถูกต้องอีกจำนวนมาก

นายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เป็นโอกาสสุดท้ายของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวไว้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ถูกต้อง ควรมารีบดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด 15 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค. นี้ เพราะหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างคร่งครัด

ด้านนายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ช่วงเช้ามีนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้างนำเอกสารมายื่นประมาณ 10 ราย คาดว่าจนถึงวันสุดท้ายจะมีผู้มาแจ้งประมาณ 400-500 ราย และยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน แต่อาจจะมีนายจ้างบางคนยังไม่เข้าใจว่าการแจ้งครั้งนี้สำหรับคนที่เข้ามาทำงานอยู่แล้ว แต่ไม่มีหลักฐานแสดงตน หรือบางรายมีพาสปอตแล้ว ก็จะแนะนำให้ทำสองแบบคือ แบบ MOU และแบบอื่นที่จะสะดวกกว่า แรงงานต่างด้าวในจังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและผู้ทำงานในบ้าน โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นแรงงานจาก สปป.ลาว จึงขอให้นายจ้างได้ตรวจสอบลูกจ้างให้มาลงทะเบียนให้ถูกต้อง และมาดำเนินการให้เสร็จก่อนวันที่ 7 ส.ค.นี้

ที่ จ.สมุทรสาคร เปิดรับแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้วันนี้ค่อนข้างบางตา แต่คาดว่าวันต่อ ๆ ไปจนถึงวันสุดท้ายจะมีนายจ้างนำเอกสารมาแจ้งมากขึ้น โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครประเมินว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีเอกสารแสดงตน และใบอนุญาตทำงานเหลืออยู่อีกประมาณ 30,000 – 40,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม ก่อสร้าง และสถานประกอบการรายย่อย ที่มีการจ้างงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 – 30 คน ส่วนภาคประมงที่มี พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ควบคุมอยู่จึงไม่มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่.-สำนักข่าวไทย