News

สพธอ.รับมีการโจมตีทีวีรัฐจริงแต่ไม่รุนแรง พร้อมแนะหน่วยงานรัฐต้องตื่นตัวเฝ้าติดตามความผิดปกติ

นางสุรางคณา วายุภาพผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิสก์ (องค์กรมหาชน) หรือ สพธอ. ผู้กำกับดูแลศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) กล่าวถึงกรณีมีคำขู่โจมตีระบบสารสนเทศภาครัฐเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่าจากข้อความแจ้งผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กที่มุ่งโจมตีระบบของสถานีโทรทัศน์ของรัฐปรากฎว่ามีการโจมตีจริง

โดยมีการส่งแพคเก็จเข้ามาโจมตีโดยสามารถสังเกตได้ว่าเป็นแพคเก็จที่ผิดปกติ ส่งผลให้ระบบงงๆ เล็กน้อยแต่ไม่ได้มีผลกระทบและเกิดความเสียหายในภาพรวมถือว่าเป็นการโจมตีที่ไม่ได้รุนแรงมากไทยเซิร์ตได้ประสานไปยังโทรทัศน์ของรัฐทุกช่องรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสดี) ทำให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือได้ดี“ระบบของรัฐและสถานีโทรทัศน์ยังใช้งานได้ปกติการรับมือในอนาคตจะคงต้องมีระบบที่ป้องกันการโจมตีที่ทำให้ระบบหยุดการให้บริการ หรือ DDOS แต่สุดท้ายถ้าหน่วยงานมีความตื่นตัวสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติย่อมสามารถป้องกันได้ขณะเดียวกันไอเอสพีจะต้องคอยช่วยให้การป้องกันรับมือเราไม่รู้วัตถุประสงค์ของการโจมตีจึงไม่รู้เหตุผลที่เขาทำจะว่าเป็นเรื่องซิงเกิ้ลเกตเวย์ก็ไม่ได้เพราะไม่มีจริงจะอ้างกฎหมายคอมพ์พิวเตอร์ก็ได้มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้มาโจมตีซึ่งถือว่าผิดกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด่วย” นางสุรางคณา กล่าว ส่วนการกล่าวอ้างว่ามีการโจมตีระบบหรือเว็บไซต์ได้ทั้งที่ไม่ได้ทำตามที่กล่าวอ้างเลยแต่ได้สร้างความเข้าใจผิดที่กระทบกับความเชื่อมั่น นางสุรางคณากล่าวว่า การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลโดยดูถึงแหล่งที่มาของข่าวสารว่ามาจากที่ไหนจากการเก็บข้อมูลของสพธอ.พบว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุเชื่อข้อมูลที่มีกรส่งต่อได้ง่ายกว่าเด็กหรือวัยทำงานจากข้อมูลนี้จึงควรให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการตรวจสอบก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อสำหรับข้อเสนอให้ตั้งหน่วยงานดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเฝ้าระบบภัยคุกคาม นางสุรางคณากล่าวว่าประเทศไทยเคยมีความพยายามผลักดันตั้งหน่วยงานกำกับดูแลทางไซเบอร์แต่ได้สร้างความกังวลนำมาซึ่งความเข้าใจผิดว่ารัฐจะเข้าไปตรวจสอบดูแลที่กระทบกับสิทธิของประชาชนซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีเลยดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการใดรัฐต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐต้องการดูแลความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อสอกแนมหรือเข้าไปละเมิดสิทธิของประชาชนแต่อย่างใด