Travel News

ถนนอุทยาน

ถนนที่ได้รับการยกย่องว่าสวยและแพงที่สุดในประเทศไทย ชวนให้ทุกคนไปชมความงามของท้องถนนมีชื่อว่า ถนนอุทยาน (ถนนอักษะ) ซึ่งเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 3 และพุทธมณฑลสาย 4 โดยขนานไปกับถนนบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ตรงไปสู่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระยะทาง 4 กิโลเมตร Continue reading “ถนนอุทยาน”